Sygnanet to proste, pierwsze w Polsce szyfrowane narzędzie do przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów i zarządzania nimi: w 100 % poufne i bezpieczne dla Twojej firmy. Sygnanet szyfruje wszystkie zgłoszenia i załączniki od sygnalistów standardami kryptografii. 

System jest zgodny z Dyrektywą o sygnalistach UE, projektem Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, RODO, Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4 wersje językowe dla odbiorców zgłoszeń, 12 wersji językowych formularza sygnalisty.

Dlaczego potrzebujesz Sygnanet?

Każda organizacja zatrudniająca 250+ pracowników, instytucje publiczne zatrudniające 50+ pracowników oraz instytucje finansowe niezależnie od wielkości zgodnie z prawem są obowiązane do ustanowienia wewnętrznej procedury na potrzeby rozpatrywania zgłoszeń w tym ustanowienie wewnętrznego poufnego kanału do ich przyjmowania.  

Sygnanet pomoże spełnić Ci obowiązek prawny.  Oprócz ochrony przed dotkliwymi karami z kodeksu karnego dla zarządu, zyskasz:

 • w pełni szyfrowany poufny kanał, dzięki któremu masz pełną wiedzę na temat tego, co dzieje się w Twojej organizacji i możesz wprowadzać niezbędne zmiany zanim naruszenie zostanie zgłoszone na zewnątrz,
 • narzędzie do zarządzania zgłoszeniami z możliwością bezpiecznego korespondowania z sygnalistą, w pełni rozliczalne na wypadek kontroli zewnętrznej i zgodne z RODO,
 • możliwość przyjmowania całkowicie anonimowych zgłoszeń, dzięki którym pomożesz pokonać barierę strachu Twoim pracownikom i umożliwisz im swobodne wyrażanie obaw i niepokojów.

Co wyróżnia Sygnanet?

 1. Sygnanet to jedyny polski system zapewniający 100% poufność zgłoszeń – wszystkie zgłoszenia i załączniki są szyfrowane lokalnie, na urządzeniu zgłaszającego, nie na serwerze dostawcy narzędzia. Dzięki temu tylko odbiorca zgłoszenia ma dostęp do treści naruszenia.
 2. Możliwość dostosowania formularza zgłoszeniowego do potrzeb organizacji – formularz całkowicie anonimowy, z dowolnymi danymi lub opcjonalny – sygnalista może zdecydować, czy chce pozostawić wskazane dane.
 3. Spełnia wszystkie wymagania RODO i jest w pełni rozliczany na wypadek kontroli.
 4. Możliwość pracy przy zgłoszeniu jednej osoby lub całego zespołu ekspertów.
 5. W pełni bezpieczny – każdy użytkownik ulata własne hasło do logowania się do systemu i odszyfrowywania zgłoszeń.
 6. Dostępny na każde urządzenie i każdy system operacyjny – wystarczy tylko dostęp do Internetu.

Dodatkowo w cenie otrzymasz:

 • wdrożenie – indywidualne szkolenie z funkcjonowania systemu dla odbiorców zgłoszeń
 • dostęp do platformy wdrożeniowej z materiałami edukacyjnymi do wykorzystania od ręki dla odbiorców zgłoszeń i pracowników
 • dostęp do platformy wiedzy – szkoleń z różnych aspektów prawnych dotyczących sygnalistów z praktykami ALM, compliance i specjalizującymi się w tym temacie prawnikami
 • indywidualnego opiekuna klienta

Z systemu Sygnanet korzysta ponad 100 + instytucji w całej Polsce, w tym ubezpieczyciele, instytucje finansowe, urzędy, uczelnie wyższe, szkoły, firmy produkcyjne, ośrodki medyczne, banki wiele innych!