Szkolenia dla użytkowników końcowych, administratorów i partnerów handlowych

Szkolimy użytkowników, administratorów i sprzedawców rozwiązań bezpieczeństwa IT, które oferujemy. Więcej informacji dotyczących poszczególnych szkoleń uzyskacie Państwo kontaktując się z naszym biurem pod numerem telefonu podanym w zakładce kontakt.

Prowadzimy szkolenia w siedzibie naszej spółki a także szkolenia wyjazdowe.

 

KERIO®  – ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE DLA ADMINISTRATORÓW:

Kerio® Control Administrator – szkolenie w siedzibie Dystrybutora, szkolenie online: 1500 zł netto, szkolenie wyjazdowe: 2500 zł netto.

Kerio® Connect Administrator – szkolenie w siedzibie Dystrybutora, szkolenie online: 1500 zł netto, szkolenie wyjazdowe: 2500 zł netto.

Kerio® Operator Administrator – szkolenie w siedzibie Dystrybutora, szkolenie online: 1500 zł netto, szkolenie wyjazdowe: 2700 zł netto.

 

SOPHOS – ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE DLA ADMINISTRATORÓW:

SOPHOS EndPoint – szkolenie w siedzibie SunCapital, szkolenie online od 1690 zł netto, szkolenie wyjazdowe od 2699 zł netto.

SOPHOS SafeGuard – szkolenie w siedzibie SunCapital, szkolenie online od 2500 zł netto, szkolenie wyjazdowe od 3500 zł netto.

SOPHOS Email – szkolenie w siedzibie SunCapital, szkolenie online od 3000 zł netto, szkolenie wyjazdowe od 4000 zł netto.

SOPHOS UTM – szkolenie w siedzibie SunCapital, szkolenie online od 2500 zł netto, szkolenie wyjazdowe 3500 zł netto.

SOPHOS MobileControl – szkolenie w siedzibie SunCapital, szkolenie online od 3000 zł netto, szkolenie wyjazdowe od 4000 zł netto.

 

ARCHIWIZACJA I BACKUP – ŚCIEŻKI SZKOLENIOWE DLA ADMINISTRATORÓW:

MailStore – szkolenie w siedzibie SunCapital, szkolenie online: 1500 zł netto, szkolenie wyjazdowe od 2500 zł netto.

BackupAssist – szkolenie w siedzibie SunCapital, szkolenie online: 1500 zł netto, szkolenie wyjazdowe od 2500 zł netto.

 

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE DLA END USERA SERWERA POCZTY KERIO CONNECT® lub IceWarp®:

 

Szkolenie dedykowane dla osób, które pragną poznać wszystkie możliwości kont email w ramach serwera Kerio® Connect lub IceWarp.

Jak wykorzystywać do pracy nowoczesne narzędzia udostępniane przez konta pocztowe w nowoczesnym serwerze pocztowym z elementami pracy grupowej?

Najważniejsze zagadnienia:

Obsługa poczty w webmail i MS Outlook. Urządzenia mobilne, kalendarz, zadania, notatki, kontakty, zasoby, synchronizacja, udostępnianie elementów, zarządzanie kalendarzami, elementy publiczne.

Szkolenie w siedzibie SunCapital.
Koszt dla 3 osób: 2000 zł netto
dodatkowa osoba: 400 zł netto

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.